ZH Bohemia - auditorská, účetní a poradenská společnost

Auditoři certifikovaní CRR pro provádění auditu
projektů Phare 2003

Každý projekt, realizovaný v rámci programu Phare 2003 (část I), podléhá závěrečnému auditu nezávislého externího auditora, který ověří účetnictví projektu a dodržování procedur grantového schématu. Příjemce grantu musí vybrat externího auditora certifikovaného Centrem pro regionální rozvoj ČR (CRR), který externí audit(y) provede, a uzavřít s ním smlouvu ještě před podpisem smlouvy o poskytnutí grantu.

Ve společnosti ZH Bohemia, spol. s r.o je držitelem tohoto certifikátu Ing. Marie Kovářová.
Ing. Jan Jindřich je držitelem certifikátu Phare RLZ.

Naši auditoři pracovali vedle projektů Phare v posledních letech i na celé řadě auditů dotací z evropských fondů pro MŠMT.

© 2006-2020 ZH Bohemia. - všechna práva vyhrazena    Valid XHTML 1.0!   webdesign, kód: SPIRAL STUDIO