ZH Bohemia - auditorská, účetní a poradenská společnost

Vítáme Vás na stránkách
společnosti ZH Bohemia spol. s r.o.

ZH Bohemia, spol. s r.o. je auditorská společnost, která na našem trhu auditorských služeb působí od svého založení v roce 1993. Společnost je členem Komory auditorů ČR a bylo nám vydáno osvědčení číslo 091.

Společnost původně založili tři fyzické osoby – auditoři – Ing.Dušek, Ing.Zikeš a Ing.Hlaváček spolu s právnickou osobou – významnou mezinárodní auditorskou společností BDO CS Praha. V roce 2005 došlo k rozdělení společnosti, kdy se majoritním společníkem ZH Bohemie stal Ing. Hlaváček. Po úmrtí majoritního společníka v srpnu 2012 došlo v březnu 2013 ke změně vlastnické struktury, která je nyní následující:

Ing. Jan Jindřich, auditor, číslo osvědčení KA ČR 1133,

Jednateli společnosti jsou Ing. Marie Kovářová, auditorka, číslo osvědčení KA ČR 1535
a Ing. Jan Jindřich, auditor, číslo osvědčení KA ČR 1133.

Přestože došlo ke změně vlastnické struktury naší společnosti, spolupráce s BDO formou konzultací či účastí na jejich školeních pokračuje i nadále.

Snahou naší společnosti je neustálá péče o kvalitu naší práce a vzdělávání svých zaměstnanců.
ZH Bohemia, spol. s r.o., jako člen Komory auditorů ČR, je pravidelně kontrolována Komorou auditorů České republiky z hlediska dodržování kvality prováděných auditů a mezinárodních auditorských standardů. Naše společnost audituje okolo 40 společností, které jsou našimi dlouhodobými klienty, kteří se zabývají různými činnostmi.
Mezi naše klienty patří jak výrobní a obchodní společnosti, tak i společnosti z neziskového sektoru.

© 2006-2020 ZH Bohemia. - všechna práva vyhrazena    Valid XHTML 1.0!   webdesign, kód: SPIRAL STUDIO