ZH Bohemia - auditorská, účetní a poradenská společnost

Přehled služeb

Auditorské služby

 • statutární audit individuálních i konsolidovaných účetních závěrek
 • audit účetních závěrek podnikatelských subjektů, rozpočtových a příspěvkových organizací a obcí
 • zpracování auditu podle mezinárodních standardů
 • zpracování auditu podle německého standardu HBII, britského IAS nebo amerického GAAP

Daňové poradenství

 • daňové poradenství pro organizace i jednotlivce
 • zpracování daňových přiznání k dani z příjmů i jiných daní
 • odložení termínu podání daňového přiznání
 • optimalizace daňové povinnosti
 • interpretace daňové legislativy

Účetní služby

 • zajistíme komplexní zpracování účetnictví podnikatelských subjektů
 • vypracovávání stanovisek k řešení účetních metodických problémů
 • interpretace účetní legislativy
 • analýzy účetních programů
 • spolupráce při sestavování individuálních účetních závěrek
 • sestavování konsolidovaných účetních závěrek

Školení

 • metodická školení pro odborné pracovníky účetních útvarů
 • školení  v objektu klienta nebo v externích objektech

Ostatní ekonomické služby

 • poradenství při zakládání společností vč. se zahraniční účastí včetně počátečního účetního a daňového servisu
 • poradenství při oceňování majetku
 • poradenství při transformacích společností
 • periodické výkaznictví pro zahraniční investory podle individuální požadavků nebo mezinárodních standardů
 • zpracování úvěrových plánů
 • zpracování a interpretace bilanční analýzy

Finanční poradenské služby

 • poradenství při fúzích a akvizicích – zabezpečujeme komplexní servis při přeměnách společností
 • prostřednictvím zvláštního šetření před realizací kapitálových investic (Due diligence) vám můžeme ohodnotit investiční příležitosti a identifikovat okolnosti ovlivňující hodnotu společnosti
 • můžeme pro vás také zajistit oceňování společností, nemovitostí a majetků
 • poskytneme vám pomoc při realizaci společné akvizice nebo nalezení vhodného investora.

Vnitřní kontrola

 • Posuzujeme systémy vnitřní kontroly a pomáháme při budování a výkonu funkcí interního auditu

Podpora při sporech

 • jsme schopni zajistit vám pomoc v případě, že hrozí spor mezi vámi a partnerem

Služby spojené se správou/likvidací společnosti

 • můžeme vám pomoci spravovat, likvidovat nebo restrukturalizovat nesolventní společnost, včetně poradenství při volbě řešení v dané situaci

Forenzní šetření

 • představují nezávislé šetření podezřelých finančních a obchodních aktivit, jehož výsledky mohou být případně použity při soudním řízení nebo při stanovení preventivních opatření

Pomoc při vnitropodnikovém řízení

 • především na úseku vnitropodnikového účetnictví, kalkulací a sestavování rozpočtů vnitřních útvarů

© 2006-2020 ZH Bohemia. - všechna práva vyhrazena    Valid XHTML 1.0!   webdesign, kód: SPIRAL STUDIO